Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przedsięwzięcia inne niż z zakresu poprawy efektywności energetycznej zrealizowane przez jednostkę w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie