Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy instytucja (firma), w której Pan/Pani pracuje, mieści się w tej samej gminie, w której Pan/Pani mieszka:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie/nie wiem
Nazwa pozycji
tak
nie
nie wiem