Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w momencie wynajęcia przez Pana/ Pani gospodarstwo domowe domu/ mieszkania, było ono: umeblowanie/ nieumeblowane?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    mieszkanie umeblowane/nieumeblowane
Nazwa pozycji
nieumeblowane
umeblowane