Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w badanym tygodniu pracował(a) Pan/Pani w płatnych godzinach nadliczbowych? (z uwzględnieniem możliwości odbioru godzin)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie/nie dotyczy
Nazwa pozycji
tak
nie
nie dotyczy (osoba nie pracowała w badanym tygodniu w głównym miejscu pracy)