Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w badanym tygodniu od poniedziałku [data] do niedzieli [data] wykonywał(a) Pan/Pani pracę przez przynajmniej 1 godzinę przynoszącą zarobek lub dochód, bądź pomagał(a) nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodarczej?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak