Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ciągu okresu sprawozdawczego zajmowali się Państwo sprzedażą nawozów mineralnych dla rolnictwa z produkcji własnej lub z importu/przywozu?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak