Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Z jakiego powodu pojazd nie był użytkowany w tygodniu sprawozdawczym do przewozu ładunków?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Przyczyny nieużytkowania pojazdu w posiadaniu firmy
Nazwa pozycji
pojazd nieprzystosowany do przewozu ładunków
naprawa pojazdu
brak kierowcy
brak ładunku
inna przyczyna