Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczył(a) Pan/Pani w ubiegłym roku jakąś kwotę na potrzeby swojego gospodarstwa domowego uwzględniając w tym pieniądze przeznaczone na wydatki wszystkich członków gospodarstwa, oszczędności, dary i alimenty na rzecz innych gospodarstw domowych bądź instytucji?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    TAK/NIE
Nazwa pozycji
nie
tak