Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ubiegłym roku płacił(a) Pan/Pani dobrowolną składkę na prywatny fundusz emerytalny (tzw. III filar)*, która miałaby zapewnić Panu/Pani emeryturę lub rentę inwalidzką?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    TAK/NIE
Nazwa pozycji
nie
tak