Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ciągu 2 tygodni następujących po badanym tygodniu mógłby/mogłaby Pan/Pani podjąć pracę?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie