Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy poszukiwanie pracy rozpoczął/rozpoczęła Pan/Pani w związku z:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    utrata pracy/rezygnacja z pracy/powrót do pracy/pierwsza praca w życiu
Nazwa pozycji
utrata pracy
rezygnacja z pracy
chęć powrotu do pracy po przerwie
chęć podjęcia pierwszej w życiu pracy