Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jakiego rodzaju pracy Pan/Pani poszukuje/ poszukiwał(a)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    na własny rachunek/jako pracownik najemny- tylko w pełnym wymiarze czasu...
Nazwa pozycji
na własny rachunek
jako pracownik najemny - tylko w pełnym wymiarze czasu
jako pracownik najemny - w pełnym wymiarze czasu, ale mogę podjąć pracę w niepełnym wymiarze
jako pracownik najemny - w niepełnym wymiarze czasu, ale mogę podjąć pracę w pełnym wymiarze
jako pracownik najemny - tylko w niepełnym wymiarze czasu
jako pracownik najemny - jakakolwiek praca