Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak Pan/Pani ocenia swoją sytuację na rynku pracy w badanym tygodniu?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    praca/bezrobocie/wybrane formy bierności zawodowej
Nazwa pozycji
praca
bezrobocie
nauka, szkolenie
emerytura, wcześniejsza emerytura
niepełnosprawność
obowiązki rodzinne
inna forma bierności zawodowej