Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonywał(a) Pan/Pani pracę przynoszącą zarobek lub dochód bądź pomagał(a) nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodarczej?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie