Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    W jakiej dziedzinie osiągnął/osiągnęła Pan/Pani najwyższy poziom wykształcenia?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Dziedzina kształcenia
Nazwa pozycji
nie wiem
Grupa - programy ogólne
Grupa - Usługi
Grupa - Zdrowie i opieka społeczna
Grupa - Rolnictwo
Grupa - Technika, przemysł, budownictwo
Grupa - Technologie teleinformacyjne
Grupa - Nauki przyrodnicze, matematyka i statystyka
Grupa - Biznes, administracja i prawo
Grupa - Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
Grupa - Nauki humanistyczne i sztuka
Grupa - Kształcenie