Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystał(a) Pan/Pani z leczenia lub badania u dentysty lub ortodonty za każdym razem, gdy była taka potrzeba?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak / nie


Brak rozwinięcia wymiarów