Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy ma Pan/Pani zaufanie do ludzi ogolnie rzecz biorąc?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Poziom zaufania
Nazwa pozycji
Zdecydowanie mam zaufanie
Raczej mam zafanie
Raczej nie mam zaufania
Zdecydowanie nie mam zaufania
Trudno powiedzieć