Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Z jakiego powodu pojazd nie był użytkowany w tygodniu sprawozdawczym do przewozu ładunków?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Przyczyna nieużytkowania pojazdu niebędącego w posiadaniu firmy
Nazwa pozycji
zezłomowany
sprzedany
przekazany w leasing lub wynajęty (bez kierowcy) innej firmie
inna przyczyna