Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Do jakiej formy organizacyjnej transportu był najczęściej wykorzystywany pojazd w tygodniu sprawozdawczym?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Forma organizacyjna transportu
Nazwa pozycji
Transport zarobkowy
Transport gospodarczy