Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy jest Pan/Pani zadowolony(-na) ze swojego życia, ogólnie rzecz borąc?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    stopień zadowolenia respondenta ze swojego życia
Nazwa pozycji
bardzo zadowolony/zadowolona
zadowolony/zadowolona
ani zadowolony/zadowolona ani niezadowolony/niezadowolona
bardzo niezadowolony/niezadowolona
niezadowolony/niezadowolona