Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Proszę ocenić, na ile zgadza się bądz nie zgadza się Pan/Pani z następującym stwierdzeniem optymistycznie patrzę w przyszłość
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    poziom zgody respondenta
Nazwa pozycji
zdecydowanie się zgadzam
zgadzam się
ani się zgadzam ani się nie zgadzam
nie zgadzam się
zdecydowanie się nie zgadzam