Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Miejsce zgonu
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    szpital/dom/inne
Nazwa pozycji
inne
dom
szpital