Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj leczenia
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    rodzaj
Nazwa pozycji
brak zgody na leczenia
skierowany na leczenie
objawowe
paliatywne
radykalne
Brak danych