Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Leczenie nieskojarzone
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    metoda leczenia
Nazwa pozycji
Chirurgia
Radioterapia
Chemioterapia
Hormonoterapia
Immunoterapia
terapia celowana
przeszczep
Inne