Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Leczenie skojarzone
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    metoda leczenia
Nazwa pozycji
leczenie nieskojarzone
radioter.+chemioter.+chirurgia
radioter.+chirurgia
chirurgia+chemioter.
radioter.+chemioter.