Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Stadium zaawansowania nowotworu
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    stadium
Nazwa pozycji
Uogólnione
Regionalne
Miejscowe
In situ