Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Stopień zaawansowania nowotworu
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    stopień
Nazwa pozycji
Stopień IVC
Stopień IVB
Stopień IVA
Stopień IV
Stopień IIIC
Stopień IIIB
Stopień IIIA
Stopień III
Stopień IIC
Stopień IIB
Stopień IIA
Stopień II
Stopień IC
Stopień IB
Stopień IA
Stopień I
Stopień 0 (Tis)