Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nowotwór
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    rodzaj nowotworu
Nazwa pozycji
Pojedynczy
Mnogi