Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wykształcenie
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    typ ukończonej szkoły
Nazwa pozycji
wyższe
policealne
średnie
zasadnicza szkoła zawodowa
gimnazjum
podstawowe
bez wykształcenia