Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ocena jakości zebranych danych (dochodowych i pozadochodowych) pochodzących z wywiadu
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Jakość zebranych danych


Brak rozwinięcia wymiarów