Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ocena nastawienia respondenta do wywiadu
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Nastawienie respondenta do wywiadu


Brak rozwinięcia wymiarów