Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przeważający rodzaj prowadzonej działalności
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Klasa PKD 2007
Nazwa pozycji
Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
Sprawy zagraniczne
Obrona narodowa
Wymiar sprawiedliwości
Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
Ochrona przeciwpożarowa
Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Wychowanie przedszkolne
Szkoły podstawowe
Gimnazja
Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
Produkcja zamków i zawiasów
Produkcja narzędzi
Produkcja pojemników metalowych
Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
Produkcja maszyn do obróbki metalu
Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
Produkcja maszyn dla metalurgii
Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych
Produkcja samochodów osobowych
Produkcja autobusów
Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów
Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
Produkcja statków i konstrukcji pływających
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
Działalność usługowa wspomagająca transport morski
Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
Przeładunek towarów w portach morskich
Przeładunek towarów w portach śródlądowych
Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
Działalność morskich agencji transportowych
Działalność śródlądowych agencji transportowych
Działalność pozostałych agencji transportowych
Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
Pozostała działalność pocztowa i kurierska
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
   
14
Nastepna
Ostatnia