Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Poprzednia karalność (T/N)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/Nie
Nazwa pozycji
tak
nie