Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Forma handlu ludźmi (zgodnie z § 22 art. 115 k.k.) - wykorzystanie w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka (np. niewolnictwo domowe)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/Nie
Nazwa pozycji
nie
tak