Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Forma handlu ludźmi (zgodnie z § 22 art. 115 k.k.) - wykorzystanie w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy z 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/Nie
Nazwa pozycji
nie
tak