Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dane dotyczące osoby pokrzywdzonej - Płeć
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Płeć
Nazwa pozycji
Nieokreślona lub nieznana
Mężczyźni
Kobiety