Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Grupa zawodów osoby pokrzywdzonej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Grupy zawodów


Brak rozwinięcia wymiarów