Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Motywy działań sprawcy
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Motywy działań sprawcy
Nazwa pozycji
Przynalezność do grupy narodowej
Przynalezność do grupy etnicznej
Przynalezność do grupy rasowej
Przynalezność do grupy politycznej
Przynalezność do grupy wyznaniowej
Przynalezność do grupy bezwyznaniowej
Przynalezność do grupy o określonym światopoglądzie
Przynalezność do grupy kulturowej
Przynalezność do grupy płci
Zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim (faszystowskim), komunistycznym i innym stanowiącym zbrodnie przeciwko pokojowi
inny motyw
motyw nieznany
nie dotyczy
Przynależność do grupy wiekowej
Przynależność do grupy niepełnosprawnych
Przynależność do grupy o określonej orientacji seksualnej
Przynależność do grupy deklarującej określoną tożsamość płciową