Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Treść orzeczenia
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaje osądzeń
Nazwa pozycji
skazanie
warunkowe umorzenie postępowania
umorzenie postępowania
odstąpienie od wymnierzenia kary
uniewinnienie
umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym (art. 94 Kk)