Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Płeć
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Płeć


Brak rozwinięcia wymiarów