Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy dom/ mieszkanie, w którym Pana/ Panią zastaliśmy jest głównym miejscem zamieszkania Pana/ Pani gospodarstwa domowego, czyli miejscem, w którym Pana/ Pani gospodarstwo domowe mieszka przez przeważającą część roku?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak