Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Gromadzenie środków finansowych na cele inne niż emerytalne
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    standardowa lista
Nazwa pozycji
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
nie wiem
brak odpowiedzi