Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje Pana/ Pani gospodarstwo domowe pod względem możliwości oszczędzania?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    możliwości oszczędzania
Nazwa pozycji
odkładamy część dochodów - nieregularnie
nie odkładamy i nie możemy nic odłożyć z naszych dochodów
moglibyśmy odkładać część dochodów, ale nie odkładamy
odkładamy część dochodów - regularnie