Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Posiadanie pojazdów przez gospodarstwo domowe
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Pojazdy w gospodarstwie domowym
Nazwa pozycji
tak
nie
nie wiem
brak odpowiedzi