Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy podana wartość dotyczy wszystkich pojazdów?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak / nie
Nazwa pozycji
tak
nie
nie wiem
brak odpowiedzi