Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Poziom najwyższego ukończonego wykształcenia
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Wykształcenie
Nazwa pozycji
podstawowe
gimnazjalne
wyższe ze stopniem naukowym
średnie zawodowe
średnie ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe
podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
policealne
kolegium nauczycielskie, kolegium nauczania języków obcych lub dla pracowników służb społecznych
licencjat lub inżynier
magister lub równorzędny
Średnie zawodowe z maturą
Średnie zawodowe bez matury