Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Łączna wartość nieruchomości poza pierwszym mieszkaniem / domem
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    nieruchomości poza pierwszym domem
Nazwa pozycji
inna nieruchomość (np. budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek przemysłowy/magazyn, sklep, biuro, lokal użytkowy, pensjonat)
garaż, miejsce postojowe
gospodarstwo rolne
działka budowlana/ domek/działka letniskowa/ziemia (inna, niż użytkowana rolniczo)
dom lub mieszkanie