Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy korzysta Pan/Pani z aparatu słuchowego (także implantu ślimakowego)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Aparat słuchowy
Nazwa pozycji
tak
Nie
Całkowicie głuchy