Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak duży ból fizyczny odczuwał(-ła) Pan/Pani w ciągu ostatnich 4 tygodni?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    poziom bólu
Nazwa pozycji
nie odczuwałem
Bardzo łagodny
Łagodny
Średni
Silny
bardzo silny