Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczył(-ła) Pan/Pani opóźnienia w dostępie do opieki zdrowotnej z powodu odległości lub problemów z transportem?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    czy wystąpiły
Nazwa pozycji
tak
Nie
Nie potrzebował opieki zdrowotnej